* Ferie Zimowe z GOK *

___________________________________________________________________________________________________

Po dwutygodniowej przerwie ferii zimowych nastał czas powrotu do szkół. Czas ferii to czas wolny, w którym dzieci i młodzież oczekują i poszukują ofert na wolny czas. Oferty dla dzieci między innymi skierował Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie. W dziesięciodniowych zajęciach w siedzibie placówki uczestniczyło ok. 200 osób. W siedzibie filii bibliotecznych w Pawłowie Żońskim, Rgielsku, Wiatrowie i Potulicach oraz w świetlicach sołectw: Kaliszany, Oporzyn i Wiśniewo z oferowanych zajęć skorzystało ok. 150 osób. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez pracowników GOK z wyjątkiem dnia kulinarnego, który to w Łeknie przeprowadziły panie z miejscowego KGW. Dzieci wykonywały kruche ciasteczka. Innymi formami były: w siedzibie GOK przedstawienie kukiełkowe „Czerwony Kapturek”, Gry i zabawy sprawnościowe, gry i zabawy edukacyjne, balik karnawałowy, warsztaty plastyczne kulig i zabawy na śniegu połączone z ogniskiem. W terenie: mobilny teatrzyk kukiełkowy oraz gry i zabawy. W ocenie uczestników zajęcia były ciekawe a co najważniejsze, po raz pierwszy z zajęć wyeliminowano gry komputerowe.

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

___________________________________________________________________________________________________

* Ferie Zimowe na filiach *

___________________________________________________________________________________________________

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......