Peregrynacja dokumentu Zbiluta - Łekno

___________________________________________________________________________________________________

Niecodzienna uroczystość miała miejsce 26 listopada w kościele pw. św. Ap.
Piotra i Pawła w Łeknie, gdzie odbyła się msza święta w związku z wydarzeniem pod nazwą
„Peregrynacja dokumentu Zbyluta do źródeł”, a więc do miejsca, gdzie został
przekazany przez fundatora cystersom 863 lata temu. Wydarzenie to zostało poprzedzone
przekazaniem certyfikatów potwierdzających wpisanie najcenniejszych
zabytków piśmiennictwa polskiego na Krajową Listę UNESCO „Pamięć Świata”,
w dniu 4 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Mszę św. w kościele parafialnym w Łeknie sprawował J.E. ks. abp. Wojciech Polak - Prymas Polski,
natomiast Chór Katedry Prymasowskiej z Gniezna uświetnił mszę swoim występem.
Podczas liturgii została poświęcona rekonstrukcja sygnaturki (dzwonu) z XIII w. z klasztoru w Łeknie. Po mszy świętej wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak
odczytał treść dokumentu Zbyluta w tłumaczeniu Zofii Wojciechowskiej - kustosz Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Następnie dokonano odsłonięcia historycznego dokumentu,
a w dalszej kolejności można było dokonać wpisu do pamiątkowej księgi, zakupionej specjalnie na tę uroczystość.
Po mszy świętej zaproszeni goście udali się do Sali Widowiskowej w Łeknie na v„Biesiadę u Zbyluta”, którą przygotowano w średniowiecznym stylu.
Dodatkową atrakcją była makieta ustawiona na środku sali przedstawiająca klasztor i łekneńską rotundę.

___________________________________________________________________________________________________

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......

Ładowanie....... Ładowanie....... Ładowanie.......