Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie

_____________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie powstał w roku 1993 z połączenia Biblioteki Publicznej w Łeknie Ośródka Kultury w Pawłowie Żońskim. Pierwszą imprezą plenerową połączonych instytucji była „ Majówka Gminna ” w Łeknie. Już w 1995 roku po raz pierwszy zorganizowano festyn pod nazwą : „Jarmark Cysterski”, którego pomysłodawcą była ówczesna dyrektor GOK i zrealizowany został przez pracowników Ośrodka. W bieżącym roku po raz dwudziesty wspólnie spotkamy się na „ Jarmarku Cysterskim ”, na który już dziś zapraszają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie. Ośrodek nasz realizuje również imprezy jednorazowe, cykliczne, konkursy, spotkania itp. ... ... na terenie całej Gminy Wągrowiec. Zadania do realizacji, wpisane są do kalendarza imprez, poza nim realizowane są przedsięwzięcia, które wynikają z potrzeb społeczeństwa i możliwości finansowych oraz kadrowych instytucji.